Tere, külaline!
|

Paberihunt hoiab saladust

Igas kontoris tekib alati pabereid, mille sattumine võõraste kätte oleks ebasoovitav. Selliseid intsidente aitab vältida paberipurustaja.

 

Paberipurustaja olulisimad osad on pöörlevate lõiketerade paar, paberisöötja ning mootor, mis paneb paberihundi tööle. Masinasse pandud paber läbib pöörlevad lõiketerad ning hakitakse sõltuvalt masina tüübist eri laiusega ribadeks, tükeldatud paber koguneb aga spetsiaalsesse korvi.

Paberipurustaja ostu eel tasub teha kindlaks selle kasutajate hulk. Üldjuhul kujuneb kasutajate hulk plaanitust suuremaks ning seetõttu oleks sobiv muretseda algselt arvatust vähemalt 25 protsenti suurema võimsusega paberihunt. Lisaks kiiremale tööle tagab see ka tänu väiksemale koormusele masina pikema tööea.

Paberipurustajad jaotatakse viide klassi, seda sõltuvalt nende kasutajate hulgast. Lihtsaim variant on personaalne paberipurustaja, mida kasutab üks inimene, korraga suudab see hakkida 2-8 lehte. Personaalsele purustajale järgneb lauakõrvane ehk desk-side paberihunt, mida kasutab 2-3 ühes ruumis töötavat inimest. Suuruselt kolmas paberipurustaja on mõeldud kasutamiseks kas terve väiksema kontori või firma osakonna peale.

Eraldi on veel suure võimsusega purustajad, mis on mõeldud kasutamiseks kogu personalile, seda suuremates ja keskmise suurusega kontorites, ning suure võimsusega paberipurustajad, mida kasutatakse suurtes kontorites ja arhiivides. Viimase tüübi puhul on kogu suure hoone peale üks paberipurustaja või kuulub paberite purustamine mõne töötaja ametiülesannete hulka.

Alternatiivselt saab paberipurustajaid jaotada ka selle järgi, kas paber tükeldatakse vertikaalselt või siis vertikaalselt ja horisontaalselt, viimast tüüpi masinad muudavad dokumentide hävitamise veelgi turvalisemaks.

Üks olulisemaid otsustamiskriteeriume paberipurustaja soetamisel võiks olla ka hävitatavate dokumentide jäätmete suurus. Suurus on standardiseeritud viide klassi. Samuti on oluline näitaja jäätmekasti suurus, mis näitab ära, kas jäätmekast mahutab päeva jooksul kogunenud jäätmed või tuleb seda tühjendada.

Ostmisel tuleb arvestada: mis materjali hakatakse purustajas hakkima, kui suureks kujuneb seadme koormus. Enamik paberipurustajaid saab kenasti hakkama paberi ja mõne kirjaklambriga, suuremad masinad on võimelised purustama plastikust kaarte, diskette ning videokassette, kuid neist peavad olema eemaldatud metallist osad.

Ostmisel peaks veel ka veenduma, et paberihundi söötja on piisavalt suur. Samuti on vaja teada, palju lehti tohib korraga purustajasse panna ja kui kaua purustamine aega võtab.

Üldiselt hakitakse paber vertikaalselt, lõikeriba laius on 2 mm kuni 2,5 cm. Optimaalne paberite lõikelaius on 4?6 mm. Eriti salajaste dokumentide hävitamiseks on paberipurustajad, mis hakivad nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt, muutes ühe A4-formaadis lehe kuni kuue tuhande tükiliseks pusleks, mida hiljem on peaaegu võimatu algsel kujul kokku panna.

Nagu iga teinegi kontoriseade vajab paberipurustaja regulaarset hooldust. Hooldustöödest on peamised terade õlitamine, tolmu eemaldamine ning prahikorvi tühjendamine. Spetsiaalne õli on saadaval esindusfirmas, kes tegeleb ka garantiiremondiga ning muretseb tagavaraosade eest .

Võimalikult pika kasutusaja tagab ka see, kui pabereid ei purustata üle lubatud limiidi ning kui paberihunti ei kasutata korraga üle 15 minuti. Paberihundi kasutamisel on ka tähtis, et purustajat ei kasutataks pidevalt maksimaalsel võimsusel. Selliste reeglite järgimisel on paberihundi kasutusaeg orienteeruvalt 7?10 aastat.

Ostmisel tuleks kindlasti uurida ka, kuidas täpselt on korraldatud seadme garantiijärgne remont.

Unustada ei tasu ka mõningaid olulisi mugavusfunktsioone. Nii on lihtsam kasutada masinat, mis käivitub ise selle peale, kui paber ta sisse pannakse, selle asemel et paberipurustajat iga kord ise sisse-välja lülitada. Kasulik oleks ka, kui paberipurustaja oskaks ise heli- või valgussignaaliga anda märku, kui paberikastis on täis saanud või mõni paber kinni jäänud. Läbipaistev aken paberikorvi kõrval aitab samuti paremini märgata, millal vajaks korv tühjendamist.

Oluline on ka arvestada, milline koht on paberipurustaja jaoks kõige parem. Inimesed kasutavad paberipurustajat regulaarselt vaid siis, kui see asub ligipääsetavas kohas, kusagil kontorinurgas konutavat paberihunti kasutatakse aga oluliselt vähem.

Lihtsaim koht paberipurustajale on näiteks koopiamasina kõrval, sest seal tekib tahes või tahtmata rikutud koopiaid, mille sattumine võõrastesse kätesse ei ole hea.

Suuremates ettevõtetes võiksid eraldi paberipurustajad olla ka näiteks iga juhtkonna liikme, personaliosakonna juhi või teiste delikaatsete dokumentidega tegelevate inimeste lauda kõrval. Nii on palju suurem tõenäosus, et juhul, kui mingi oluline dokument pole enam vajalik, on ta kohe ja kergesti hävitatav.

Suuremate paberikoguste puhul suurendab kasutamismugavust selline paberihunt, mis purustab pabereid vertikaalselt ja horisontaalselt, sest nii purustatud paberid võtavad vähem ruumi, seega on ka paberikorvi vaja vähem tühjendada.

Kui purustamist vajavad suuremad paberikogused, tasub pöörduda spetsiaalsete ettevõtte poole, kelle tegevusalaks ongi dokumentide hävitamine.

Selline moodus dokumentidest vabanemiseks on kahtlemata kõige turvalisem ning mugavaim. Sellisel juhul võtab ettevõte endale täieliku vastutuse, et dokumendid ei satu kolmanda isiku kätte, seda sellest hetkest alates, kui ettevõte kontorist paberid (või muud andmekandjad) ära viib.

Teenuse pakkuja garanteerib andmekandja hävitamise vastavalt rahvusvahelisele salastatuse standardile ja tekkinud jäätmemassi taaskasutusse mineku.

Lisaks paberile vajavad hävitamist laserplaadid, arvutidisketid, samuti näiteks videokassetid. Nende andmekandjate, nagu ka magnet- ja kiipkaartide hävitamist saab samuti eraldi tellida.
Allikas Äripäev 12.04.02 Tarmo Riisenberg

 

Paberipurustajate turvastandardid

Saksamaa tööstusstandard ehk DIN 32757

1. tase - üldise, igapäevase dokumendi hävitamine
Nõutav dokumendi ribadeks lõikamine (riba laius maks. 12 mm)
2. tase - asutuse- või ettevõttesisese dokumendi hävitamine
Nõutav dokumendi ribadeks lõikamine (riba laius maks. 6 mm)
3. tase - konfidentsiaalse dokumendi hävitamine
Nõutav kas dokumendi ribadeks lõikamine (riba laius maks. 2 mm) või tükeldamine (tüki suurus maks. 4x60 mm)
4. tase - salajase dokumendi hävitamine
Nõutav dokumendi tükeldamine (tüki suurus maks. 2x15 mm)
5. tase - ülisalajase dokumendi hävitamine
Nõutav dokumendi tükeldamine (tüki suurus maks. 0,8x15 mm