Tere, külaline!
|

Reklamatsioonid juriidilistele isikutele

TAGASTAMINE JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE JURIIDILISTELE ISIKUTELE

Teil on õigus tellitud kaubad 14 päeva jooksul vahetada või tagastada. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ja kasutamata. AS Orient Kontorikaubad võib keelduda kaupa või pakendit tagasi võtmast, kui see on rikutud. Kui soovite toodet tagastada, saatke palun enne postitamist teavitus aadressile info@okt.ee, kuhu palume märkida järgnev info: tellija nimi, arve number, tagastatava toote nimetus ning arveldusarve number. Raha tagastatud kauba eest kantakse Teie arveldusarvele 7 päeva jooksul peale kauba meile tagasi jõudmist. Kauba saatekulu ja tagasisaatmise kulu tagastamisele ei kuulu.

Kvaliteedinõuetele vastava kauba tagastus toimub poolte kirjalikul kokkuleppel. Müüja kompenseerib kauba tagastamisel ostjale 90% kauba müügihinnast.

Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Esitatud pretensioonile vastatakse 15 päeva jooksul.

Reklamatsioonide esitamise kord

1. Ostja esitab Müüjale reklamatsiooni Kauba puudujäägi korral 1 (ühe) nädala jooksul ja Kauba kvaliteedisertifikaadile või lepingule mittevastavuse korral 2 (kahe) nädala jooksul arvates Kauba vastuvõtmisest. 
2. Müüja peab saadud reklamatsiooni läbi vaatama ja vastuse andma 10 (kümne) kalendripäeva jooksul reklamatsiooni saamisest. 
3. Juhul kui ostja ei esita reklamatsiooni punktis 1 nimetatud tingimustel kaotab ta õiguse reklamatsiooni esitada.
4. Juhul kui Müüja ei ole vastuvõetud reklamatsioonile 10 päeva jooksul vastanud, on reklamatsioon aktsepteeritud.
5. Kvaliteedinõuetele vastava kauba tagastus toimub poolte kirjalikul kokkuleppel. Müüja kompenseerib kauba tagastamisel ostjale 90% kauba müügihinnast.
6. Analoogtooneri kohta reklamatsiooni esitades on kohustuslik kirjutada reklamatsiooni sisusse kassetil olev 13-kohaline kasseti seerianumber (S/N).